Адреса: Проспект академіка Глушкова 4, Київ, 03022, Україна

Завідувач кафедри: член-кор. НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук Куліш Микола Полікарпович.

 

Кафедра фізики функціональних матеріалів була заснована 13 квітня 1988 року. Її першим завідувачем був декан фізичного факультету, професор, доктор фіз.-мат. наук Петренко Петро Васильович.

На сьогодні підготовка студентів на кафедрі фізики функціональних матеріалів проводиться в рамках освітньо-професійної програми "Фізика" на здобуття освітнього ступеню бакалавр, спеціалізований вибірковий блок "Фундаментальна медична фізика" (спільно з кафедрою молекулярної фізики) і спеціалізований вибірковий блок "Комп’ютерна фізика матеріалів", а також освітньо-наукової програми "Медична фізика" на здобуття освітнього ступеню магістр (спільно з кафедрою молекулярної фізики).

На кафедрі працює 7 викладачів з них: 1 член-кореспондент НАН України, 1 професор, 3 доценти і 2 асистенти. Науково-дослідна лабораторія складається з 5 осіб, з них 2 кандидати фізико-математичних наук.

За останній час на кафедрі захищено 4 докторські, 13 кандидатських дисертацій, видано 3 монографії та 10 навчальних посібників, понад 500 статей. Двох співробітників нагороджено Державними преміями України в галузі науки і техніки. Виконання наукових досліджень підтримувалися престижними науковими грантами УНТЦ, CRDF, BMBF, DAAD, DFG, NATO, ІNТАS, DNIPRO, тощо. Співробітники та студенти кафедри нагороджувалися Почесними грамотами МОН України, Президії НАН України, преміями НАН України, фонду Пінчука, Сороса та КНУ імені Тараса Шевченка

"Презентація кафедри фізики функціональних матеріалів"

"Програма розвитку кафедри фізики функціональних матеріалів"

26 жовтня 2022 р., 11:05 - 12:05 відбудеться відкрита зустріч членів експертної групи з акредитації освітньої програми «Медична фізика» (рівень магістр) з усіма охочими учасниками освітнього процесу за цією освітньою програмою.
https://us04web.zoom.us/j/79627190621?pwd=TjRNYr12vbkscv3b4W1tCTTZhHbbFR.1
Ідентифікатор конференції: 796 2719 0621
Пароль: 2022